Register

Opis delavnice

 

Le vprašanje časa je, kdaj napredni uporabniki Excela odkrijejo, da je znotraj Excela skrit dragulj, ki lahko zelo poveča produktivnost: makro snemalnik. Ko​​ enkrat začnejo uporabljati snemalnik makrojev, ne mine prav dolgo, dokler ne začnejo še z urejanjem kode, ki jo generira snemalnik z namenom, da bi postala bolj fleksibilna.​​ 

Če se prepoznate v prvih povedih, niste pa se še dotaknili bolj naprednih tem, kot so Class Moduli in optimizacija kode za hitrost in zanesljivost, potem je to Masterclass za vas!

V Excel VBA Masterclassu bomo predelali naslednje.​​ 

 

Vsebina delavnice

 

Class-i v​​ VBA

 

Za mnoge VBA programerje je koncept Class Modula skrivnost, čeprav je bila ta funkcija na​​ voljo v Visual Basicu že več let – dodana je bila v Excel, začenši z Excelom 97.​​ 

Class Modul je posebna vrsta VBA modula, ki ga lahko vstavite v VBA projekt. Pravzaprav Class Modul omogoča programerju, da ustvarja nove objekte (kot so privzeto Workbook,​​ WorkSheet in podobni). Kot bi obiskovalci te delavnice morali vedeti, programiranje v Excelu na koncu pomeni manipuliranje predmetov, bodisi listov, celic, vrednosti ipd. Class modul omogoča ustvarjanje novih predmetov, skupaj z korespondenčnimi lastnostmi, metodami in dogodki.

Ogledali si bomo:​​ 

 • Clssses in Objects

 • Ustvarjanje Class-ov​​ 

 • Metode, lastnosti in dogodke

 • Event Classes​​ 

 • Ustvarjanje predmetov (Objects) iz razreda (Class)​​ 

 • Class-i ki vsebujejo Class-e​​ 

Userforms

 

Če vaš VBA projekt želi prikazati več​​ kot preprosto sporočilo ali pa pridobiti več kot en vnos od uporabnika, je najboljši način, da ustvarite lastna pogovorna okna, ki se v VBA imenujejo Userforms oz. Uporabniški obrazci.​​ 

 

Ogledali si bomo:

 • Najboljše metode in prakse za oblikovanje​​ obrazcev

 • Dogodke (Events), metode (Methods) in lastnosti (Properties)

 • Ustvarjanje obrazca, ki se prilagaja velikosti okna

 • Trakove za razčlenitev obrazca v več površin

 • Uporaba Obrazcev v programiranju naravnanem proti objektom

 

Učinkovito kodiranje v VBA (teorija + praktične vaje)

 

Mnogokrat naletimo na težave s hitrostjo delovanja v VBA-ju na splošno ali pa VBA avtomatizaciji Excela. Medtem, ko je nekaj resnice na tem, recimo, v primerjavi z c ++, pa je razlog za slabo delovanje pogosto slabo strukturirana ali slabo napisana koda. To gre v veliki meri pripisati dejstvu, da je v VBA-ju precej preprosto napisati kodo ki deluje, mnogo težje pa napisati kodo ki deluje hitro. Splošno pravilo je, da je je hitrost optimiziranega postopka pogosto kar za 10-krat hitrejše od izvirne kode, tudi 100-kratna izboljšanja pa niso nič neobičajnega. Pozor, to pomeni da kodo ki se izvede v petih minutah lahko z optimizacijo spravimo pod tri sekunde.​​ 

 

Ogledali si bomo:​​ 

 

 • Merjenje trajanja izvedbe kode

 • Kršenje pravil

 • Hitre VBA algoritmi

 • Mikro optimizacijo​​ 

 • Učinkovito izmenjavo informacij z Excelom

 

Priporočeno je, da na delavnico prinesite svoj računalnik, ker boste delali na praktičnih primerih in optimizacijskih izzivih.

 

Registration